Kosten

Kosten per sessie

Ben je al enthiousiast en wil je meer weten over de coaching sessie of het mindfulness traject? Neem vrijblijvend contact op.

  • De kosten per losse sessie is €95 voor 60 minuten
  • De kosten voor een Mindfulness training in groepsverband is €390,-
  • De kosten voor een individuele Mindfulness training is €650,-

De sessie vindt plaats op locatie of digitaal

Kosten

Declaratie via zorgverzekering

Informeer bij je eigen ziektekostenverzekeraar of de training (deels) wordt vergoed en onder welke voorwaarden vergoeding mogelijk is.

Ga naar: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness#vergoeding voor een overzicht van de voorwaarden en vergoede bedragen per verzekeraar.

AGB- of behandelcode:

Helaas komt het regelmatig voor dat de zorgverzekeraar een declaratie afwijst omdat de trainer geen AGB code heeft of omdat er geen behandelcode op de factuur vermeld staat. Dit is echter niet terecht.

Ziektekostenverzekeraars voeren een wisselend beleid. Ziektekostenverzekeraars die vergoeding bieden voor Mindfulness doen dat in de meeste gevallen op voorwaarde dat er een doorverwijzing is afgegeven door de huisarts en de mindfulness trainer bij de VMBN is aangesloten in categorie 1.

In mijn geval ben ik aangesloten bij de VMBN categorie 1 en wordt de Mindfulness training vergoed.

Wordt uw declaratie afgewezen, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar en verwijs naar hun eigen vergoedingenvoorwaarden of vraag of zij willen aangeven waar in hun voorwaarden staat dat er voor de vergoeding van mindfulness training een AGB- of behandelcode nodig is.

Ander vergoeding mogelijkheden

Vergoeding via werkgever:

Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en/ of een persoonlijke ontwikkeling budget. Ook kan er binnen grote organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk.

Via UWV:

Het is zeker de moeite waard om voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor de training kan betalen. Hierbij is het van belang om goed te motiveren hoe een mindfulness training kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed lijven functioneren in een baan.

Via gemeente: Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeente een speerpunt nu door de bezuinigen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Wellicht kunt u een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR Training voor mantelzorgers.