Vergoeding via jouw zorgverzekering

Ik ben trainer categorie 1 en aangesloten bij de VMBN. Dit maakt dat ik erkend trainer ben en (indien jou zorgverzekeraar dit in zijn pakket heeft) vergoedt wordt door de zorgverzekeraar.

Informeer bij je eigen ziektekostenverzekeraar of de training (deels) wordt vergoed en onder welke voorwaarden vergoeding mogelijk is.

Ga naar: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mindfulness#vergoeding voor een overzicht van de voorwaarden en vergoede bedragen per verzekeraar.

AGB- of behandelcode

Helaas komt het regelmatig voor dat de zorgverzekeraar een declaratie afwijst omdat de trainer geen AGB code heeft of omdat er geen behandelcode op de factuur vermeld staat. Dit is echter niet terecht.

Ziektekostenverzekeraars voeren een wisselend beleid. Ziektekostenverzekeraars die vergoeding bieden voor Mindfulness doen dat in de meeste gevallen op voorwaarde dat er een doorverwijzing is afgegeven door de huisarts en de mindfulness trainer bij de VMBN is aangesloten in categorie 1.

Wordt uw declaratie afgewezen, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar en verwijs naar hun eigen vergoedingenvoorwaarden of vraag of zij willen aangeven waar in hun voorwaarden staat dat er voor de vergoeding van mindfulness training een AGB- of behandelcode nodig is.

Vergoeding via werkgever

Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en/of een persoonlijk ontwikkelings budget. Ook kan er binnen grote organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk. Het is vaak de moeite waard om uit te zoeken hoe dit bij jouw werk is.

Vergoeding via Arbodienst

Werkgevers via arbodiensten, via bedrijfsartsen en brancheorganisaties is een mogelijkheid.

Vergoeding via UWV

Het is zeker de moeite waard om voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor de training kan betalen. Hierbij is het van belang om goed te motiveren hoe een Mindfulness training kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan of de training bijdraagt aan jouw vitaliteit.

Vergoeding via gemeente

Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers terechtkomen. Wellicht kun je een beroep doen op WMO gelden. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel vaan een MBSR Training voor mantelzorgers.