Mindfulness en depressie

Inmiddels is aangetoond dat mindfulness effectief is voor behandeling van depressie en het verminderen van stress. Maar ook voor het voorkomen van een terugval, wanneer je één of meerdere periodes van depressie hebt gehad. Er is hier een speciale training voor ontwikkeld; Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT).

Schuldgevoel, gevoelens van hopeloosheid en een negatief gevoel van eigenwaarde zijn enkele symptomen van een depressie. Voor mensen die met een depressie te maken hebben gehad kan een normale alledaagse somberheid terugval creëeren. Een normale dagelijkse somberheid kan de denkpatronen van een depressieve periode doen terugkeren.

Bepaalde gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen kunnen je als een lawine overvallen. Tijdens een depressie is het niet de ervaring die ons mens ongelukkig maakt, maar de relatie met de ervaring of interpretatie ervan. Oude patronen krijgen de overhand en je hebt het gevoel niet meer in controle te zijn. Afstand nemen is cruciaal! Afstand nemen van de negatieve gedachtes waardoor er ruimte kan ontstaan. Maar hoe doe je dit?

Hoe terugval depressie voorkomen?

Leren om gedachtes als gedachte te zien. Hierdoor kunnen wij mensen ons bevrijden van de effecten van niet behulpzame gedachtepatronen. Die gedachtepatronen zouden er anders voor kunnen zorgen dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen niet durft te ondernemen, om buiten je comfort zone te stappen, of ongelukkige gesteldheid zouden veroorzaken.

Gedachte als gedachte kunnen zien betekent afstand nemen. Helpen jezelf te beschermen tegen ontwrichtende gedachten en emoties door er afstand van te nemen, en er op een losse manier mee om te kunnen gaan.

Mindfulness traint ons mens om dingen in een breder perspectief te zien, zodat je gedachtes kan waarnemen op het moment dat ze opkomen, in plaats van er midden in te zitten.