Algemene voorwaarden | De kracht van groei | Mindfulness Haarlem

Bij aanvang

  1. Voorgesprek

De deelname aan de training is altijd afhankelijk van de uitslag van het voorgesprek voorafgaand aan de training. Het telefonisch gesprek is bedoeld om wederzijdse verwachtingen te toetsen en af te stemmen of de Mindfulness training passend is.. Zowel de trainer als kandidaat kunnen besluiten om de deelname voor de training niet door te laten gaan. Na een positief besluit van zowel de trainer als de deelnemer, zal de deelnemer binnen 3 werkdagen per e-mail het deelname contract ontvangen (de startbrief; met alle informatie over de betaling, de training en andere praktische zaken).

  1. Inschrijving

Je bent officieel ingeschreven voor de training zodra je akkoord via mail heb gegeven over de startbrief. Een betaling geldt ook als officiële inschrijving.

  1. Betalingsvoorwaarden

De deelnemer ontvangt binnen 5 werkdagen na inschrijving de factuur. De deelnemer dient de factuur binnen 14 dagen na ontvangst te voldoen (tenzij anders is afgesproken). Bij een te late betaling kan de deelnemer geen rechte ontlenen aan de inschrijving. Het staat ons dan vrij om een ander op die plaats te laten deelnemen aan de training.

 

Bij creditering

  1. Annulering en annuleringskosten

Annuleren kan alleen schriftelijk via een e-mail: info@dekrachtvangroei.nl

De datum van ontvangst van e-mail is bindend.

  • Na ondertekening van het deelname contract heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd.
  • Bij annulering vier tot een week tot de start van de training zal er 50% van het cursusgeld in rekening gebracht worden.
  • Binnen een week voor de aanvangsdatum van de training is er geen restitutie mogelijk.
  1. Verzetten of verschuiven van data’s

Het verzetten of het verschuiven van een deelname aan een programma naar een andere datum geldt als annuleren. Dit kan alleen met instemming van de trainer.

  1. Aflasten van trainingen

Wij hebben het recht bij onvoorziene omstandigheden een of meerdere cursusdagen te verzetten of bij een te gering aantal aanmelding de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgaan van een training van wegen te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de training ingelicht.

De deelnemer kan ervoor kiezen deel te nemen aan de eerstvolgende training, dan wel de betaalde kosten binnen 1 week na startdatum van de training gerestitueerd te krijgen.

Privacy

De kracht van groei, hecht veel waarde aan de  privacy van de deelnemers.

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met alle persoonsgegevens. Ik verstrek de persoonsgegevens niet aan derden.

De persoonlijke informatie die wordt gegeven valt onder beroepsgeheim van de trainer en worden niet met derden gedeeld.

Klachtenreglement

De kracht van groei, hecht veel belang aan tevreden deelnemers. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van de geleverde dienstverlening.

Indien je ontevreden bent over de dienstverlening dan nodigen wij jou uit ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.

De kracht van groei neemt jouw op of aanmerkingen uiterst serieus en zoekt graag samen naar een passende oplossing. Komen wij hier des ondanks niet uit, is er een mogelijkheid een schriftelijke klacht in te dienen.

Praktische informatie

De kracht van groei bied Mindfulness trainingen aan in Haarlem en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Registratienummer: 78413532

Eigenaar mw. Parbha Vermeer is gecertificeerd Mindfulness trainer en aangesloten bij VMBN categorie 1.